Kategorier
Under graviditet

Varför har jag konstiga drömmar under graviditeten?

Det är vanligt att gravida kvinnor upplever att de drömmer mycket och att drömmarna handlar om rädsla. I boken, Graviditetens möjligheter, skriver författaren Margareta Brodén om en studie som gjordes av Brudal, som studerat gravida kvinnors drömmar. I studien visade det sig att 80% av gravida kvinnors drömmar handlar om rädsla. ​1​

Drömmarna handlar ofta om:

  • något var fel på barnet
  • att inte vara en tillräckligt bra mamma
  • att partnern skulle lämna henne och barnet
  • att förlossningen skulle bli jobbig
  • att tappa kontrollen under förlossningen
  • att inte klara sig ekonomiskt ​1​

Att gravida kvinnor har den typen av drömmar kan bero på att psyket är mer öppet och mottagligt under graviditeten, och att det inte är socialt accepterat att ha negativa känslor då man är gravid och då kommer de ut via drömmar. ​1​

I en studie av van Castle, där man intervjuade 70 gravida kvinnor, sade 2 st. utav de gravida kvinnorna att de hade negativa känslor. Men då man undersökte samma grupp kvinnors drömmar hade 40% mardrömmar. ​1​

Att föra dagbok över sina drömmar under graviditeten och efteråt få lov att prata om drömmarna och vilka känslor de har väckt har hjälpt gravida kvinnor att bearbeta sina känslor. Känslor som är helt normala att ha under en graviditet. ​1​

  1. 1.
    Brodén M. Graviditetens Möjligheter. 1st ed. Natur & Kultur,; 2010.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.