Kategorier
Under graviditet

Varför svullnar mitt tandkött och värker under graviditeten?

Artist: BruceBlaus / CC BY-SA

Cirka 80% av alla gravida kvinnor får svullnad i tandköttet och hos en del blir tandköttet infekterat och gör ont. Anledningen kan vara det ökade blodflödet i kroppen som inträffar under graviditeten. ​1​

Svullnaden och ömheten kan även ha en annan bakomliggande orsak. Gravida kvinnor ligger i riskzonen att få gingivitis, som är en tandköttssjukdom där bakterier börjar växa i tandköttet och tandköttet blir inflammerat. Det är vanligt att man börjar blöda ifrån tandköttet vid tandborstning och att det smärtar.

Man tror att anledningen till riskökningen beror på den ökade hormon mängden under graviditeten, som påverkar den naturliga bakteriefloran i munnen, och hur kroppens immunförsvar i munnen reagerar på inflammationer i tandköttet. Det går att minimera den negativa påverkan som hormonerna har genom extra utförlig tandhygien under graviditeten. ​2​

  1. 1.
    Maršál K, Grennert L. Obstetrisk Öppenvård. 3rd ed. Liber AB; 2011.
  2. 2.
    Wu M, Chen S-W, Jiang S-Y. Relationship between Gingival Inflammation and Pregnancy. Mediators of Inflammation. Published online 2015:1-11. doi:10.1155/2015/623427

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.