Om

Webbsidan Graviditetsbesvär tillhandahåller information kring olika former av besvär som kan uppstå före, under och efter graviditet. Till alla artiklar finns referenser, för att man som läsare skall kunna verifiera källor och kunna göra en utvärdering av innehållet.

Graviditetsbesvär ägs utav företaget Team Thuse AB, som är ett företag baserat i Skåne som arbetar inom såväl teknik som friskvård. Syftet med webbsidan är att ge allmännyttig information till de som är intresserade.

Webbsidan drivs inte med vinstsyfte utan är en gratis tjänst för att sprida information.

Upphovsrätt

Det är enligt upphovsrättslagen förbjudet att på Internet, i tryckt pappersformat eller annat format återge delar eller hela informationen som finns på webbsidan. Det är tillåtet att för privatbruk använda informationen, med källan tydligt angiven, men ej att återge den i något format i eget namn eller företags/organisations namn.

Informationen ersätter inte vårdkontakt

Webbsidans informationen skall inte användas istället för att söka vård, såsom att ta kontakt med läkare eller annan vårdpersonal. Innehållet på denna webbplats avses inte att användas för att varken ställa diagnos, lindra symptom eller ge behandling. Webbsidan skall enbart ses som en informationskälla.

Kontakt